Top ponuka

  Pre nášho klienta hľadáme kandidáta na pozíciu Stomatológa v nemecky hovoriacej časti Talianska, v oblasti Južné Tyrolsko. Ponuka je vhodná aj pre páry a perspektívne zahŕňa možnosť odkupu a prevzatia súkromnej stomatologickej kliniky.

  čítaj viac

  Pre Nášho klienta, nemocnicu v Olomouckom kraji hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Primára Pediatrického oddelenia.

  čítaj viac

  We are urgently looking for dentist couple with unique opportunity to start new international career in Denmark with own Dental clinic.

  čítaj viac
  Medicínsky personál hľadá kandidáta, lekára špecialistu v odbore Gynekológie a Pôrodníctva do Nemecka. Jedná sa o samostatnú pozíciu lekára na súkromnú kliniku v Porýní - Westfálsku do mesta s cca 20 tisic obyvateľmi a priľahlou spádovou oblasťou.
  čítaj viac

  Katalóg pracovných pozícií